Erhvervsservice

PROFESSIONEL RÅDGIVNING, SPARRING OG COACHING

ERHVERVSSERVICE

Overordnet set hjælper vi små og mellem store virksomheder med holde styr på de regnskabsmæssige og administrative opgaver, der er i en virksomed. Ligesom vi tilbyder rådgivning og sparring om drift og udvikling af virksomeden.


Vi arbejder blandt med opgaver som nævnt herunder, men er ikke begrænset til disse.

Tag gerne kontakt til Dorthe Antonette, hvis du har en konkret opgave, du ønsker hjælp til at få løst.


BOGFØRING, AFSTEMNING OG AFREGNING


Vi tilbyder bogføring og afstemnigning i f.eks. VISMA e-conomic, samt indberetninger NemRefusion og eIndkomst, moms - inkl. MOSS etc.

Vi hjælper også gerne med fakturering og opfølgning på indbetalinger, samt rykning for manglende indbetalinger.


OPFØLGNING OG AFRAPPORTERING


Vi tilbyder at udarbejde budgetter og følge op på dem, samt afrapportering efter individuelle behov.


Vi kan også hjælpe med prisoptimering etc.LØNBEHANDLING


Vi tilbyder at udarbejde af løn til time/månedslønnede  ved hjælp af Danløn inkl. afregning af løn, eIndkomst, NemRefusion, pensioner etc. 

Ligesom vi gerne hjælper med ansættelseskontrakter etc.unsplash