Morten

Knowledge by experience

Mortens specialer er ledelses- og organisationsudvikling, didaktik og undervisning samt vindmølleteknisk rådgivning.Morten er ud over positionerne som teknisk direktør og partner hos Nielsen & Partners også lektor ved Aarhus Maskinmesterskole (AAMS).

 

Arbejdsopgaverne spænder fra undervisning og vejledning af studerende over udvikling af maskinmesteruddannelsen, til rådgivning indenfor ledelses- og organisationsudvikling samt vindmølleteknologi – herunder udarbejdelse af tilstandsvurderinger på hovedkomponenter som eksempelvis gearkasser og hovedlejer, samt håndtering af vindmøllerelaterede syn og skønssager for retskredse i hele Danmark.

 

Morten har en faglig baggrund som maskinmester og har herudover gennemført Diplomuddannelsen i Ledelse, Aarhus Maskinmesterskoles Pædagogiske Diplomuddannelse samt Masteruddannelsen i Ledelses- og Organisationspsykologi (MLP-LOOP) på Aalborg Universitet.


De uddannelses- og erfaringsmæssige porteføljer er sideløbende blevet suppleret med et efterhånden omfattende katalog af kurser indenfor relevante fagområder. Senest en akkreditering i personprofilværktøjet Insights Discovery samt kursus i forhandlingsteknik ved Aarhus Universitet.


Undervisererfaringen kommer i forlængelse af over 20 års erhvervserfaring som fagspecialist, rådgiver og leder indenfor forskellige grene af vindmøllebranchen.


For yderligere oplysninger, henvises til Mortens profil på LinkedIn, der kan tilgås via følgende link: https://dk.linkedin.com/pub/morten-nielsen/19/4b7/287